Etisk ledelse

Av Tore Audun Høie

Etisk ledelse innebærer at ledelse skal ha et etisk grunnlag. Etikken omfatter samfunnsansvar, kvalitet, sikkerhet, profesjonalitet og natur som i min bok Ethics (2015).

En begrunnelse for dette er mange etiske overtramp som spenner fra finanskrisen, via feil bruk av medisiner til fusk med utslippstall for biler. Mange har ødelagt naturen eller utnyttet mennesker uten refleksjon. Oljefondet har innført begrepet etisk risiko, dette kan være et firma uten forsvarlige retningslinjer eller ledelse som gjør overtramp.

Etisk risiko gir økt sannsynlighet for at noe går galt, for eksempel en havarert oljeplattform, en finanskrise, sure kunder eller dårlige tjenester. Valeant, en farmasibedrift, opererte etter formelen kjøp konkurrenter, spark forskerne, øk prisene (sterkt) og gå så videre til neste bedrift. McKinsey hadde utviklet denne formelen. Valeants sjef ble av Harvard Business Review i 2014 utnevnt til verdens 8. beste sjef. En begrunnelse for tildelingen var at Valeant leverte «solide resultater over lang tid».

Det var kanskje på grunn av Valeant at kriteriene for tildelingen ble radikalt endret, året etter ble sjefen for Novo nordisk kåret til verdens beste, de underviser alle ansatte i etikk. Valeant styrtdykket på børsen da forretningsmodellen ble kjent.

Dette viser at dårlig etikk ikke er begrenset til enkelte råtne epler i en kurv, men kan omfatte mye av kurven, altså noe systemisk. Harvard utdanner ledere, ble etikk undervist? Jeg tviler. Norske handelshøyskoler innførte etikk i undervisningen på den tiden etter politisk press. Et problem fremdeles er at de enkelte fagene ikke er basert på etikk, slik at etikk ikke blir integrert i undervisningen.

En gledelig utvikling er at en gruppe investors anført av Storebrand er i dialog med Brasil sommeren 2020 om å stoppe avskogingen av Amazonas. Det sies at brasilianske politikere lytter, kanskje fordi gruppen disponerer 17 trillioner dollars.