Referanser

Konsulent

Konsulentvirksomhet for over 50 organisasjoner.

Typiske oppgaver innen strategi, organisasjon og kvalitet. Underoppgaver kunne være IKT-strategi, serviceplanlegging, kvalitetsgjennomgang, argumentasjon for kvalitet, standarder, servicesenter, serviceavtaler, planlegging av datasentraler, måling av performance og forbedring av performance, nettverksplanlegging, vurdering av prosjektledelse, vurdering av outsourcing. Forslag til mal for outsourcing, forslag til interne driftsstandarder.

Store kunder

Statoil, Hydro, Phillips Petroleum, Esso, Borealis, Helikopter Service, Braathens, Telenor, Novit, Teamco, SDS, IFS, ISI, ICS, NIF, Sintef, Landbruksdata, Kommunedata, EDB, Rikshospitalet, Storebrand, Gjensidige, Norske Liv, Rikstrygdeverket (direkte og en fagforening), DnB, BBS, Husbanken, Norges Bank, Elopak, Norske Skog, Aftenposten, Åke Larsson, Nycomed, Medeco, NKL, Oslo kommune, Bærum kommune, Oslo Lysverker, Posten, Amager Hospital.  

Arrangert kurs for disse kundene:

Steria, Sparebank 1, Sparebank Øst, Selmer, Norsk Jernverk, Forsvaret, SSB, Statkraft, Union, Tiedemanns, Aker Sykehus, Computer Associates, NKL, Alcatel, Scottish Widows (Skottland), Banco Lisboa y Azores, Landbrugets EDB-Central (Danmark), NRK, Statens Pensjonskasse, Statkraft, 16 banker.

Utvikling av standarder:

Deltok i utviklingen av ISO 26000 (samfunnsansvar) og ISO 20000 (IT-tjenestestyring).

Akademia:

Cyberethics (UiO og Oslo Met), Datasikkerhet (BI), Service (BI), IKT-ledelse (Agder).

Annet:

Etisk ledelse har blitt holdt i 6 år med mange ulike bransjer som deltagere, særlig viktig institusjonelle investorer.

Blåbær (Vaccinium myrtillus) Gunnar Fossan