Is There a Specific Nordic Leadership Style and Why Should Anyone Care…?

Av Ulf Andreasson    Working for the Nordic Council of Ministers, I was asked a couple of years ago by the Secretary General at that time, Mr. Dagfinn Høybråten, to write a report on Nordic leadership ( Gå til rapporten her ). The topic had come as a suggestion from the Nordic governments, who saw aFortsett å lese «Is There a Specific Nordic Leadership Style and Why Should Anyone Care…?»

Prosjektledelse

Av Tore Audun Høie Dette avsnittet ble offentliggjort i bladet Prosjektledelse 2/2020 Ingeniøren 21. februar 2018: Projektarbejde hjælper ‘Evnen til at arbejde i teams’ vurderes som den næstvigtigste kompetence blandt de nyuddannede. Det lærer de unge allerede i studietiden, og derfor skal de skræve over en betydeligt smallere kløft end nyuddannede i mange andre lande.»ViFortsett å lese «Prosjektledelse»

Etisk ledelse

Av Tore Audun Høie Etisk ledelse innebærer at ledelse skal ha et etisk grunnlag. Etikken omfatter samfunnsansvar, kvalitet, sikkerhet, profesjonalitet og natur som i min bok Ethics (2015). En begrunnelse for dette er mange etiske overtramp som spenner fra finanskrisen, via feil bruk av medisiner til fusk med utslippstall for biler. Mange har ødelagt naturenFortsett å lese «Etisk ledelse»

Coronakrisen

Av Tore Audun Høie «Vi har vært gjennom de første fasene av en ny pandemi, Covid 19 pandemien. Igjen ble vårt land tatt «på sengen»». (Flaatten 2020). Helsevesenet ble altså tatt på sengen, morsomt men samtidig tragisk. Flaatten 2020 påviser at vi har hatt diverse pandemier og lignende. I svineinfluensaen 2009 «beskrives en presset situasjonFortsett å lese «Coronakrisen»