Om Fringilla

Fringilla er et selskap som hovedsakelig arbeider med etiske investeringer.

Fringilla ble startet 1986 som konsulentselskap innen ledelse og databehandling. Navnet Fringilla coelebs betyr bokfink på norsk, en hentydning til både lesing og skriving.

2007-2010 deltok Fringilla i utviklingen av hva som ble ISO 26000, en standard for sosialt ansvar, et internasjonalt prosjekt hvor 100 land deltok.

2010 startet undervisning i Cyberethics, et master-nivå kurs for informatikere fra en stor del av verden, basert delvis på ISO 26000 og videreutvikling av etikk. Systemteori inngikk for å heve etikk fra individnivå til organisasjonsnivå.

2012 startet Etisk ledelse, et seminar som hovedsakelig rettet seg mot behovet for etikk i ledelse. Allerede den gang var det mange eksempler på dårlig ledelse på grunn av manglende eller misforstått etikk. Disse eksemplene fortsetter, dessverre.

2015 ble to bøker produsert av Fringilla, først Ethics som var læreboken for Cyberethics, og kalles Aristoteles 2.0, en vesentlig utvidelse av begrepet etikk. Den andre boken baserte seg delvis på etikk, nemlig Helseledelse. En vesentlig grunn for å skrive boken var at helse er en slags ekstremsport innen ledelse, med mange avvik fra antagelser i tradisjonell ledelse, for eksempel at produkter skapes. Helse er service med helt egne forutsetninger.

2018 ble Ethical Management utgitt, et forsøk på å lage en ny lederteori rettet mot den moderne verden. Hoveddeler er nyskaping, serviceledelse, nordisk ledelse og moderne styring (governance). Ethical Management omfatter ikke bare den daglige ledelse, men også planlegging, utvikling, kvalitet, sikkerhet, tillit og etikk. Dette kan bety at undervisningen bør utvides. Moderne medisin kan være en rettesnor, med lang utdannelse, gode lærebøker og kompetente lærere.

Over tid ble Fringilla mer og mer et investeringsselskap med basis i etiske investeringer. Dette medførte at selskapet gikk fra underskudd til overskudd i 2019, og fremtiden virker lovende.

Nedenfor eksempler på investeringer for å vise både at grønne investeringer kan være lønnsomme, og litt av dynamikken i nordisk næringsliv. Utdypende kommentarer finnes på siden Debatt.

Algeta utviklet behandling for prostatakreft. Radium ble sendt til kreften og bestrålte kreften og det nærmeste området. Behandlingen var konsentrert om kreften og ikke hele pasienten. Algeta ble solgt til Bayer for 17 milliarder kroner, men senere er behandlingen videreført og den nye versjonen er nå i test. Målet er å bruke den for alle typer kreft.

Nordic Semiconductor ble startet av norske studenter i 1983, arbeider nå mot store deler av verden og har vunnet mange priser. Deres primære satsing har vært Bluetooth og lavenergi-løsninger innen Internett-of-things. I 2019 lanserte de en mer integrert løsning som de kaller system-on-a-chip. I 2020 er deres sterkeste vekst innen helse, og de deltar i flere løsninger som hjelper i Coronakrisen.

Juli 2020 hadde aksjeverdien steget 110% det siste året.

BerGenBio er et norsk bioteknologifirma som hovedsakelig bekjemper kreft. Via sitt produkt Bemcentinib styrker de kroppens immunforsvar og svekker samtidig kreftens forsvar. Bemcentinib var den første behandling som ble innlemmet i Storbritannias ACCORD- program mot Corona.

Juli 2020 hadde aksjeverdien steget 178% det siste året.

Til sammenligning hadde Equinor falt 14% i samme periode, mens Norsk Hydro falt 7%. Det er altså fullt mulig å tjene penger som etisk investor. I tillegg steg mitt fond DNB grønt nordisk med 35% i 2019.

Bakgrunn både for Fringilla og eier Tore Audun Høie finnes på siden Referanser. Kort fortalt er eier sivilingeniør bygg og diplom i ledelse fra Skottland, PhD i databehandling fra Danmarks Tekniske bibliotek. Åtte lærebøker utgitt.

Trykk denne linken for å lese CV til Tore Audun Høie.

Coral dawn juli 2015
Rosen New Dawn i egen hage 2018, foto Tore Audun Høie.