Fringilla startside

Fringilla coelebs
Fringilla coelebs er på norsk bokfink som i mange år har vært bumerke for bedriften. Oppgaven i mange konsultasjoner var å lese bøker og forklare for kunden. Senere ble en vesentlig aktivitet å skrive bøker og utgi dem. Bokfinker er nok ikke ivrige boklesere, snarere er trolig det opprinnelige navnet bøkfink, relatert til treet bøk.

A hitchhiker’s guide til Fringillas hjemmesider:

Begrepene nedenfor er mest fra ledelse og etikk og ofte utelatt fra lærebøker. Guiden forteller deg hvilken knapp du kan trykke for å finne begrepet, ofte i bøker, kanskje flere. Om / Publikasjoner forteller at der er to henvisninger, hvilken som helst av knappene vil lede deg dit.

BegrepKnapp
Etiske investeringerOm / Publikasjoner
Etisk risikoOm / Publikasjoner
LedelseOm / Publikasjoner
ServiceledelseDebatt / Publikasjoner
ServiceavtalerPublikasjoner / Referanser
ProsjektledelsePublikasjoner / Referanser
Nordisk ledelsePublikasjoner
BeredskapPublikasjoner
Governance/styringPublikasjoner
Stakeholder / interessentPublikasjoner
BærekraftPublikasjoner
KreativitetPublikasjoner
StandarderReferanser
ISO 20000Publikasjoner / Referanser
ISO 26000Publikasjoner / Referanser
KvalitetPublikasjoner / Referanser
Sikkerhet inklusive medarbeidersikkerhet, HMSPublikasjoner / Referanser
CyberethicsReferanser
SykepleieetikkDebatt
VelferdsteknologiPublikasjoner
TeknologirådDebatt
KompleksitetPublikasjoner
SystemteoriPublikasjoner
HolismePublikasjoner
CoronaDebatt