Introduksjon til ‘Ethical Management – Creativity, Sustainability, Governance’

<< Tilbake til oversikt over mine publikasjoner

Management theory is becoming a compendium of dead ideas.

Productivity growth is dismal in the West, companies are fusing at a furious rate, entrepreneurialism is stuttering, populism is on the rise and the old rules of business are being torn up.

The Economist 2016

Ethical Management er ment som som starten på ny og utvidet undervisning i faget ledelse og er kanskje derfor den fremste bok om ledelse i verden.

Nordisk type personalledelse er et utgangspunkt, med respekt for ansatte, delegering, inkludering, sikkerhet og god utdannelse.

Serviceledelse er et annet utgangspunkt, med kundeorientering, viktig førstelinje, serviceavtaler, standarder, teknologi og metodikker for endringer, planlegging, beredskap og mer. «Sannhetens øyeblikk» er førsteinntrykket av organisasjonen og burde gjerne være godt.

Styring er etter europeiske prinsipper, med uavhengig styre, klare ansvarsforhold, stakeholderbasert og gjerne ansatte i styret.

Etikk er et fundament, med tillit, åpenhet, kvalitet, sikkerhet, personvern, samfunnsansvar, bærekraft og respekt for sammenhenger.

En rekke eksempler på kreativitet i denne type organisasjoner blir presentert.