Teknologiråd

By Tore Audun Høie Dette er et forsøk på å beskrive teknologi ovenfra. Råd kan gjelde teknologivalg, styring av prosjekter, bruk av teknologi og teknologiens rolle i samfunnet. Kompetanse er viktig for teknologi. Søk gjerne hjelp, som kvalifikasjon for hjelpere er både utdannelse og erfaring viktig. En sentral kompetanse for brukere er kjøperkompetanse. Mer utbredtContinue reading “Teknologiråd”