Når skal kunstig intelligens bli gunstig intelligens?

By Eivind Torgersen  

Kan vi være trygge på at en selvlært kunstig intelligens faktisk «ser» det vi vil at den skal se?

Artikkelen er tilgjengelig på https://titan.uio.no/teknologi-innovasjon/2019/nar-skal-kunstig-intelligens-bli-gunstig-intelligens .