Spørsmål Håndbok i Datasikkerhet laget juni 2012

By Torgeir Daler, Roar Gulbrandsen, Tore Audun Høie and Torbjørn Sjølstad Spørsmål Spørsmål til Kapittel 3 A. Hvem er øverste ansvarlig for data- og informasjonssikkerhet i en bedrift? 1. Sikkerhetssjef 2. Koordinator for datasikkerhet 3. IT driftssjef 4. Styreformann 5. Daglig leder B. Hvilket hovedhensyn har Personopplysningsloven? 1. Nedbruddsikring 2. Personvern 3. Medias innsynsrett 4.Continue reading “Spørsmål Håndbok i Datasikkerhet laget juni 2012”