Recommendations of ‘Helseledelse – veien til et bedre helsevesen’

<< Back to my publications

Denne boken er et viktig bidrag til forståelsen av helsevesenet, og den er en gave til alle som utøver eller planlegger helsetjenester. Endelig er det en som evner å formidle de komplekse sammenhenger med et lettfattelig språk. Tore Høie viser også til en utvikling som må vinne fram i tiden som kommer. Alle som interesserer seg for gode helsetjenester bør lese boken!

Mildrid H. Søndbø, sykepleier med masterutdannelse i ledelse, nå hovedvernombud ved Sykehuset i Vestfold

Dette er en dyptpløyende og svært interessant bok om helseledelse, med relevante og avslørende eksempler fra det norske helsevesen. En viktig bok for å forstå hvordan vi har kommet dit vi er i dag, og med besnærende visjoner om fremtidens helsetjeneste, enten man er bruker eller helseprofesjonell. Burde bli pensum i høyere helsefaglig og helseadministrativ utdannelse!

Stephan Ore, sykehjemslege, tidligere leder Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin

Jeg har lest gjennom boka, og må bare si at jeg er imponert. Både over omfang, kvalitet og grundighet. Det er svært mye her jeg mener alle ledere i helsevesenet og våre politikere burde kunne ha nytte av.

Morten Wolmer, tidligere oversykepleier, nå daglig leder og partner Kaluna

Det er grunn til å gratulere Tore Høie med utgivelsen av bokverket «Helseledelse». For første gang foreligger det nå i bokform på norsk den første virkelig dybderefleksjon om helseledelse. Skriftet tar for seg ved hjelp av rikelige eksempler og teori særskilte utfordringer norsk helsetjeneste står overfor når det gjelder både ledelse og organisering. Fagstoffet er også satt inn i en bred helsepolitisk sammenheng. Bokverket vil være svært nyttig lesning både for studenter, praktiskere og dem som er interessert i helsepolitikk.

Geir Lahnstein, universitetslektor BI, underviser i helseledelse

En klok og morsom bok som vil interessere helseansatte, pasienter, pårørende, studenter og hele samfunnet.

Lise Askvik, forfatter av boken Helsesviket

En klok og morsom bok som vil interessere helseansatte, pasienter, pårørende, studenter og hele samfunnet.

Lise Askvik, forfatter av boken Helsesviket