In progress: Teknolog – fra hullkort til sosialt ansvar

<< Back to my publications

Boken følger utviklingen til en sjenert og lite ambisiøs utkantsgutt i møte med mange teknologier og kulturer.

Et resultat er en ny etikk, inkludert samfunnsansvar, systemteori og miljø, «Aristoteles 2.0».

Et annet er ledelse basert på ny etikk og delvis på nordiske erfaringer.

Et tredje er velferdsteknologi lansert i 1999, nå kanskje Norges største prosjekt, og kan bli verdens største.

Investeringer er blant annet Algeta som utviklet Norges første kreftbehandling og inspirerte annen forskning. Ideene blir videreført.

En annen investering er Nordic Semiconductor kalt i 2019 «Most respected emerging company» innen sin bransje som blant annet omfatter velferdsteknologi. Verdensledende i Blåtannteknologi, sier de selv.

Undervisning i Cyberethics, først i verden.

Som 40-åring 5 store og vellykkede prosjekter gjennomført, noen internasjonale.

Boken kan bli utgitt i 2020.

Figuren viser blåveis. Tidligere latinsk navn Anemone hepatica, nå omdøpt til Hepatica nobilis basert på moderne genteknologi. Forskjellige teknologier innen mange ingeniørfag diskuteres i boken.