Mine debattinnlegg om helse

Pasientombudets harde fakta viser til at etikken i helsetjenestene er på vikende front

Av Mildrid Haugrønning Søndbø   Leder av Sykepleierforbundets etiske råd Vi behøver ikke flere ord fra myndighetene om kvalitetsforbedringer, vi trenger rom til å handle, skriver lederen for Rådet for sykepleieetikk. Innlegget ble først publisert Forskersonen. Gjengitt med tillatelse. Når usikkerheten om egen framtid er et faktum, kan pasientens møte med helsepersonell sette dype spor. IFortsett å lese «Pasientombudets harde fakta viser til at etikken i helsetjenestene er på vikende front»

Coronakrisen

Av Tore Audun Høie «Vi har vært gjennom de første fasene av en ny pandemi, Covid 19 pandemien. Igjen ble vårt land tatt «på sengen»». (Flaatten 2020). Helsevesenet ble altså tatt på sengen, morsomt men samtidig tragisk. Flaatten 2020 påviser at vi har hatt diverse pandemier og lignende. I svineinfluensaen 2009 «beskrives en presset situasjonFortsett å lese «Coronakrisen»