Review of ‘ICT and Organization – A Critical View’

<< Back to my publications

IKT og organisasjon er den første bok om organisasjonsteori for et IKT-studium som virkelig kan brukes i sin helhet. Mens andre bøker innenfor samme tema har hatt en tendens til presentere organisasjonsteori løsrevet eller i en økonomisk-administrativ kontekst, får vi her på en utmerket og solid måte presentert organisasjonsteori innenfor det felt vi skal utdanne våre studenter til.

Selv har jeg seks års erfaring som IKT-sjef, før jeg ble lærer, og for første gang har jeg kunnet lage undervisningsopplegg der jeg uten vanskeligheter kan blande egne, praktiske, erfaringer med tema fra en pensumbok i organisasjonsteori.

Det er ikke lett å skulle undervise høgskolestudenter i ledelse og drift av IKT, ikke minst fordi de ofte ikke har organisasjonserfaring fra før. I tillegg er mange av studentene opptatt av det praktiske og stenger fort ute alt de oppfatter som ”fjernt” i forhold til det de tror er den ”virkelige verden” de skal ut i som IKT-ansvarlige, eller systemutviklere. I slike sammenhenger er det klart en fordel å kunne øse av egne erfaringer fra oppbygging og ledelse av en administrativ IKT-drift. Men mye av effekten av slike praktiske erfaringer forsvinner dersom pensumboka ikke kan relateres til nettopp det å drifte IKT i slike sammenhenger. Her er det derfor boka IKT og Organisasjon er så uovertruffen. Enten det nå er mine beskrivelser av suksess, eller feilgrep (og dem var det mange av), så kan studentene mine finne relevante teoriknagger å henge mine forelesninger på i Tore Høie sin bok.

Særlig viktig er boka fordi den tar temaet servicekvalitet på alvor. Alt for mange IKT-driftsavdelinger er opphengt i det tekniske, og glemmer at deres fremste oppgave er å betjene en, i alle fall i høgskolesammenheng, variert forsamling med IKT-brukere.

Denne boka er derfor en ubetinget nødvendighet for alle informatikkstudenter, IKT-ledere og driftsansvarlige og andre som har interesse for drift og ledelse av IKT. Hadde jeg hatt denne boka da jeg jobbet som IKT-sjef ved Høgskolen i Nesna ville jeg kunne ha unngått en rekke feilsteg og fattet atskillig bedre strategiske beslutninger.

Per A. Godejord, førstelektor i informatikk ved Høgskolen i Nesna, og tidligere IKT-sjef for HiNe fra 1994 – 1999.