I endorse these articles

Economics and the Shop Floor: Reflections of an Octogenarian

By Robert R Locke, PhD, European History, UCLA, 1965, Professor Emeritus, University of Hawaii at Manoa, 1999. Professor of History, University of Hawaii at Manoa, 1974-99; Senior Fulbright Fellow, Max Planck Institute for History (Gὄttingen), 1977; Esso Chair, European Institute for Advanced Studies in Management (Brussels), 1982-84; Senior Fulbright Fellow, London School of Economics and…

Strategies for Sustainable Investment

By Finansco In the last decade, investment has changed to become more ethical and environmentally-oriented. “For too long, the discussion on climate change has concentrated on the energy sector. There is an urgent need to focus more on effective management of agricultural supply chains,” said Jan Erik Saugestad, the CEO of Storebrand Asset Management, the…

Investeringer i løsningsselskaper – Kan man få i pose og sekk?

By Fredrik Backe Gulbrandsen Innlegget ble publisert på Finanscobloggen 2020-12-10 De siste årene har det blitt vesentlig mer prat og etterspørsel etter investeringer i løsningsselskaper/bærekraft (impact investing). Denne typen investeringer – hvor etiske, bærekraftige hensyn teller sammen med avkastningshensyn – er satt høyt på agendaen av hele bransjen. Særlig har man de siste årene fått…

Coral dawn juli 2015