Om

Fringilla

Arbeidsoppgaver:


Konsulentvirksomhet, investering, bokskriving, bokutgivelser.


Mål:


Gode og nyttige tjenester


Etikkbakgrunn:


Bok: "Ethics - the Future of Management" utgitt mai 2015.


Undervist i Cyberethics ved HiOA/UiO (2011-2013)


Deltatt i utviklingen av internasjonal standard ISO 26000 (2007-2010)


Artikkel Cyberethics utgitt høsten 2017 i Ethicos


Ledelsesbakgrunn:


Bok:  "Ethical Management - creativity, sustainability, governance utgitt april 2018.


Konsulent for over 50 organisasjoner, mange bransjer.


Ledererfaring i tre år.


Utgitt 8 bøker om ledelse og teknologi


Diplom i ledelse fra Heriot-Watt Universitet, 1 år postgraduate.


Helsebakgrunn:


Boken Helseledelse utgitt 2015.


Boken Welfare Technology i startfasen.   O


Konsulent hos Rikshospitalet og Amager Hospital


Gjesteforeleser på masterkurs i helseledelse UiB


Tidlig investor i Algeta, nyskapende norsk kreftbehandling


Teknologibakgrunn:


Sivilingeniør, bygg


PhD informatikk Danmarks Tekniske Universitet


8 bøker om teknologi og ledelse.


Deltatt i mange store internasjonale prosjekter, f.eks. standard programvare for prosjektledelse, stor og nyskapende lansering av teknologi, innføring av moderne teknologi i banker - tjent hjem på mindre enn 2 år.   

Oppdatert 1/5-2018Dompap Pyrrhula Pyrrhula


Gunnar Fossan 2015