Egne referanser

 

Ethics - The Future of management. Fringilla publishing 2015

 

Kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra Tore.hoie@vikenfiber.no Pris kr. 500.

 

 

 

 

Helseledelse - veien til et bedre helsevesen. Fringilla Publishing 2015

 

 

Kan kjøpes i bokhandel eller bestilles fra Tore.hoie@vikenfiber.no Pris kr. 500.

 

 

 

 

 

Håndbok i Datasikkerhet. Torgeir Daler, Tore Audun Høie, Birger Melgård og Torbjørn Sjølstad. Fagbokforlaget 2015.

 

Kjøpes i bokhandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT og Organisasjon. Tapir forlag.

 

Bestilling: Tore.hoie@vikenfiber.no. Pris kroner 400.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service - Metodikk og ledelse Universitetsforlaget.

 

Bestilling: Tore.hoie@vikenfiber.no. Pris kroner 400.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 10/1-2018

 

 

Kontakt:

 

Tore Audun Høie

67900009

Tore Hoie@vikenfiber.no