Hjem

English version:


This is under construction.   Use the Contact page for queries in the meantime.   Or send a message to tore.hoie@vikenfiber.no.


Fremtidige aktiviteter:


Ingen planlagte.
Utførte aktiviteter:


Lansering Ethical Management 12. juni 2018

 

Ethical Management er ment som som starten på ny og utvidet undervisning i faget ledelse og er kanskje derfor den fremste bok om ledelse i verden.


Nordisk type personalledelse er et utgangspunkt, med respekt for ansatte, delegering, inkludering, sikkerhet og god utdannelse.


Serviceledelse er et annet utgangspunkt, med kundeorientering, viktig førstelinje, serviceavtaler, standarder, teknologi og metodikker for endringer,

planlegging, beredskap og mer.  «Sannhetens øyeblikk» er førsteinntrykket av organisasjonen og burde gjerne være godt.

 

Styring er etter europeiske prinsipper, med uavhengig styre, klare ansvarsforhold, stakeholderbasert og gjerne ansatte i styret.   


Etikk er et fundament, med tillit, åpenhet, kvalitet, sikkerhet, personvern, samfunnsansvar, bærekraft og respekt for sammenhenger.   


En rekke eksempler på kreativitet i denne type organisasjoner blir presentert. 


Nordiske suksesser: Novozymes (dansk) ble i 2015 utnevnt til verdens beste arbeidsplass for forskere, fordi medarbeiderne gis muligheter for i stor grad å styre sin egen forskning.   Sjefen for Novo Nordisk (dansk) er to ganger utnevnt til verdens beste av Harvard Business Review (2015 og 2016).


Boken koster kr. 500 og kan kjøpes fra tore.hoie@vikenfiber.no.   Den blir rimelig snart lagt ut til salg i bokhandler.   


Etisk ledelse 3. oktober  2018

Etikk bør forstås som et overliggende fag, og inneholder kvalitet, service, sikkerhet, risiko, standarder, design, relasjoner, tillit, organisasjonsetikk, samfunnsansvar og styring (governance).


Ledelse kan da bestå av:


*   Serviceledelse, fordi service er viktig i mange moderne bedrifter

*   Nordisk personallledelse fordi den ser ut til å vinne fram.   To nordiske bedrifter er kåret til verdens beste, Novo Nordisk og Novozymes

*   Norske styringsprinsipper (governance), med respekt for ansatte og arbeidslivets parter.   Mange av disse prinsippene er europeiske.

*   Etikk for å binde alt dette sammen, blant annet med refleksjon, spørsmål og overordnet vurdering.


Etisk ledelse 15. februar 2018


Etisk ledelse 11. oktober 2017


Etisk ledelse torsdag 1. juni 2017


Etisk ledelse onsdag 8. februar 2017


Ethics - The Future of Management


https://www.tekna.no/en/events/lederforum-ethics--the-future-of-management-32187/


Tirsdag 26. januar klokken 1700 i Tekna


Lansering Helseledelse


Onsdag 16. september 2015 klokken 1700 i Eldorado Bokhandel, Torggt. 9A.   

Boken Helseledelse - veien til et bedre helsesystem.   Utgitt 5. august 2015. 


I bokhandel.   Kan også bestilles fra tore.hoie@vikenfiber.no, kr. 500 + eventuelt porto.


Lansering boken Ethics - The Future of Management.   Avholdt 23. juni 2015


I bokhandel.   Kan også bestilles fra tore.hoie@vikenfiber.no, kr. 500 pluss eventuell porto.


Profesjonskamper i helsevesenet


Lysark til foredrag, kontakt tore.hoie@vikenfiber.no


Helsestrategi, seminar.   Avholdt 25. mars.


For dokumentasjon, kontakt tore.hoie@vikenfiber.no


Helsedugnad (Kronikk i VG utkommet 23. mars, skrevet sammen med Lise Askvik).


For artikkel, kontakt tore.hoie@vikenfiber.no


Besvart i VG av Bent Høie 6. april.   Se debattsiden.


Etisk ledelse 28/2, 12/6,  9/10 2014; 4/2, 3/6, 7/10 2015; 10/2, 12/10 2016


For dokumentasjon kontakt Geir Lahnstein, geirlahn@online.no


Helsemøte Fritt ord 28. januar


For dokumentasjon kontakt Lise Askvik, lise.askvik@p4.no


Sist endret 27/2-2019


Fringilla

Bokfink, Fringilla coelebs.


Tillatelse Torild Jansen, 10/2-2015


Kontakt:


Tore Audun Høie

67900009

Tore Hoie@vikenfiber.no